Welkom

“Anders omgaan met land én water”

Het klimaat verandert.

Land en water veranderen.

Wij proberen deze evolutie voor te blijven en bij te sturen.

Helaas is dit onbegonnen werk.

We zullen met z’n allen slimmer moeten omspringen met ons water en wennen aan overstromingen.

Bijhouden (gebruiken), bufferen en traag afvoeren van hemelwater is dan ook de boodschap voor iedereen.


Actueel

De meest recente berichten  naar aanleiding van werkzaamheden of recente ontwikkelingen…

Projectkaart

Hier vindt u een overzicht van de projecten die we....

Meer weten ?

In deze rubriek vindt u meer informatie over specifieke onderwerpen...

FR


EN


Verwerking persoonsgegevens

Privacy wetgeving