December 2017  | Vluchtheuvel en waterbuffer als bescherming tegen

                                  water- en modderoverlast te Gelinden (Sint-Truiden).


Om de problemen met water- en modderoverlast te vermijden worden de water- en modderstromen uit de Ovelingenstraat opgevangen in een nieuw bufferbekken onderaan de Ovelingenstraat. De water- en modderstromen uit de andere richting worden via een herprofilering van het wegdek (vluchtheuvel) afgeleid naar een bestaand bufferbekken op de Steenbornbeek.  

Januari 2018  | Erosiewerken moeten Dorpsstraat in Attenhoven

                             (Landen) moddervrij houden.


Tijdens hevige regenbuien komen water- en modderstromen vanuit het hoger gelegen landbouwgebied naar de Dorpsstraat in Attenhoven gestroomd. Dit zorgt vaak voor water- en modderoverlast. De aanleg van een aarden dam en een erosiepoel moeten deze overlast beperken/vermijden.   

April 2018  | Water- en modderoverlast in de Klein-Tegelrijstraat

                       (Nieuwerkerken) aangepakt.


Tijdens periodes met langdurige neerslag én tijdens felle onweders, komt heel wat water van

de hoger gelegen plantages richting woningen in de Klein Tegelrijstraat gestroomd. Om te vermijden dat deze water- en modderstromen nog overlast veroorzaken werden een aantal erosiewerken uitgevoerd.

.   

Juli 2018  | Klimaatplannen: van denken naar doen.

                      Gingelom: Erosiebestrijding en waterbeheersing


Deze publicatie vormt een handleiding voor gemeenten die nog meer willen doen voor het klimaat, met zeer diverse voorbeelden van efficiënte projecten en maatregelen.

.   

Juli 2018  | Naar droge voeten in Zepperen ?

                      

Wie in Zepperen woont begrijpt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de wateroverlast te beperken. Zowel grote als kleine ingrepen dragen bij tot het verminderen van de wateroverlast. Zo zal iedereen in zijn eigen omgeving en in zijn eigen handelen rekening moeten houden met dat hemelse water. Het stadsbestuur wil samen met de inwoners de strijd aanbinden tegen de wateroverlast en nadenken over de verdere aanpak ervan. Op  dinsdag 17 juli 2018 werd een informatieoverleg georganiseerd door het stadsbestuur van Sint-Truiden.

.