Februari 2019  | Minder modder in de Molenbeek


Een mix van o.a. aangepaste teelttechnieken, bufferstroken, erosiedammen, lineaire landschapselementen, gecontroleerde overstromingsgebieden, wetlands en oeverzones heeft zijn nut bewezen en alvast geleid tot ‘schoner’ water in de Molenbeek te Velm (Sint-Truiden).

Mei 2019  | Ruimte voor de Mugeletbeek in Nieuwerkerken


In juni 2008 trok een zeer hevig onweer over delen van Nieuwerkerken, Geetbets en Herk-de-Stad. Straten, grachten en beken veranderden in heuse rivieren, vele velden kwamen blank te staan en woningen kwamen onder water (en soms modder) te staan. Het project “Ruimte voor de Mugeletbeek” voorziet in de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en wordt een ingebuisd deel van de waterloop terug in open bedding aangelegd.
Juli 2019  | hakselhoutdam Kortessem


Op de Leeuwerstraat in Kortessem werd een dam uit plantaardige materialen (hakselhoutdam) aangelegd. De dam moet de gevolgen van erosie in de buurt inperken.
Oktober 2019  | Erosiebestrijding, het werkt !


Overzicht van de doeltreffendheid én haalbaarheid van de meest gebruikte erosiebestrijdingstechnieken én maatregelen om modderoverlast te vermijden in Vlaanderen.Oktober 2019  | Wat met het water ?


Op pinkstermaandag 2019 stonden de hemelsluizen wagenwijd open boven Sint-Truiden.

Tijdens een infoavond voor de bewoners van Velm, Kerkom, Halmaal, Bevingen en Aalst,

werd uit de doeken gedaan hoe we de impact van zeer intense regenbuien kunnen beperken.