Juli 2018  | Nieuwe erosiebuffers in Mielen (Gingelom) bewijzen hun nut.

                      

De eind vorig jaar aangelegde nieuwe Bufferbekkens in Mielen hebben tijdens de hevige regenbuien van 1 juni 2018 hun nut bewezen. Voor in het hoger gelegen stroomgebied van de Borlostraat waren de bufferbekkens goed gevuld.  

.   

Juli 2018  | Wat doet land-en-water.be voor u ?

                      

land-en-water.be was aanwezig op de ‘Big Jump’ in de bronvijver van het Speelhof te Sint-Truiden.


Januari 2019  | Subsidie voor strijd tegen modderoverlast in Tongeren,

                            Sint-Truiden en Landen.


Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 576.500 euro in verschillende projecten om modderoverlast te bestrijden in Tongeren, Sint-Truiden en Landen.  

Februari 2019  | Minder modder in de Molenbeek


Een mix van o.a. aangepaste teelttechnieken, bufferstroken, erosiedammen, lineaire landschapselementen, gecontroleerde overstromingsgebieden, wetlands en oeverzones heeft zijn nut bewezen en alvast geleid tot ‘schoner’ water in de Molenbeek te Velm (Sint-Truiden).

Mei 2019  | Ruimte voor de Mugeletbeek in Nieuwerkerken


In juni 2008 trok een zeer hevig onweer over delen van Nieuwerkerken, Geetbets en Herk-de-Stad. Straten, grachten en beken veranderden in heuse rivieren, vele velden kwamen blank te staan en woningen kwamen onder water (en soms modder) te staan. Het project “Ruimte voor de Mugeletbeek” voorziet in de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en wordt een ingebuisd deel van de waterloop terug in open bedding aangelegd.