Juli 2018  | Naar droge voeten in Zepperen ?

                      

Wie in Zepperen woont begrijpt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de wateroverlast te beperken. Zowel grote als kleine ingrepen dragen bij tot het verminderen van de wateroverlast. Zo zal iedereen in zijn eigen omgeving en in zijn eigen handelen rekening moeten houden met dat hemelse water. Het stadsbestuur wil samen met de inwoners de strijd aanbinden tegen de wateroverlast en nadenken over de verdere aanpak ervan. Op  dinsdag 17 juli 2018 werd een informatieoverleg georganiseerd door het stadsbestuur van Sint-Truiden.

.   

Juli 2018  | Nieuwe erosiebuffers in Mielen (Gingelom) bewijzen hun nut.

                      

De eind vorig jaar aangelegde nieuwe Bufferbekkens in Mielen hebben tijdens de hevige regenbuien van 1 juni 2018 hun nut bewezen. Voor in het hoger gelegen stroomgebied van de Borlostraat waren de bufferbekkens goed gevuld.  

.   

Juli 2018  | Wat doet land-en-water.be voor u ?

                      

land-en-water.be was aanwezig op de ‘Big Jump’ in de bronvijver van het Speelhof te Sint-Truiden.


Januari 2019  | Subsidie voor strijd tegen modderoverlast in Tongeren,

                            Sint-Truiden en Landen.


Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 576.500 euro in verschillende projecten om modderoverlast te bestrijden in Tongeren, Sint-Truiden en Landen.  

Februari 2019  | Minder modder in de Molenbeek


Een mix van o.a. aangepaste teelttechnieken, bufferstroken, erosiedammen, lineaire landschapselementen, gecontroleerde overstromingsgebieden, wetlands en oeverzones heeft zijn nut bewezen en alvast geleid tot ‘schoner’ water in de Molenbeek te Velm (Sint-Truiden).