Januari 2017  | 10 redenen waarom we nog steeds bij elke fikse

                             regenbui met onze voeten in het water staan.


Iedereen zal in zijn eigen omgeving en in zijn eigen handelen rekening moeten houden met dat hemelse water.  Anders omgaan met land en water is een opdracht voor iedereen.

 

Januari 2017  | Bufferbekkens, buffergrachten en grasbufferstroken in

                             de strijd tegen water- en modderoverlast in Neerwinden.


Overeenkomsten gesloten om kleinschalige maatregelen te treffen tegen modderstromen in Neerwinden (Landen) bij de  Spikboomstraat en de omgeving van het kruispunt van de Laarstraat met de Kleinveldstraat en de Kouterstraat.

 

April 2017  | Water- en modderbufferende wegdrempel in Rosmeer

                       (Bilzen)


Omdat de onderhandelingen met de betrokken landbouwers (nog) niet tot resultaat geleid hebben en de stad Bilzen niet langer wilde wachten om actie te ondernemen, werden de mogelijkheden onderzocht om op het openbaar domein erosiebestrijdingswerken uit te voeren.

 

September 2017  | Maatregelen tegen modderstromen in Vroenhoven

                                   (Riemst)


Vroenhoven bij Riemst kreeg vorig jaar (juni 2016) een stortvloed over zich heen. Dat zorgde voor heel wat modder- en waterellende. Een jaar na de wolkbreuk werden (stuw)dammen aangelegd op verschillende landbouwpercelen. Deze dammen moeten mogelijke modder- en wateroverlast in toekomst verhinderen.

 

Oktober 2017  | Aanleg nieuwe erosiebufferbekkens in Mielen

                             (Gingelom)


De dorpskern van Mielen werd in het verleden herhaaldelijk geteisterd door water- en modderellende als gevolg van zware onweersbuien. De laatste jaren zijn reeds verschillende maatregelen getroffen om aan deze problematiek een oplossing te bieden. Nu werden nog drie erosiebufferbekkens aangelegd langs de Borlostraat en de Borgwormsesteenweg.