April 2016  | Buffergracht in de strijd tegen modderoverlast te Velm

                        

Om de woningen in de Langstraat en Nijssemstraat te beschermen tegen water- en modderstromen vanuit het hoger gelegen landbouwgebied, werd een bestaande buffergracht in zijn oorspronkelijke staat hersteld en worden de modderstromen naar deze buffergracht geleid.

 

Maart 2016  | Bufferbekken in de strijd tegen water- en

 modderoverlast te Geetbets.


De water-en modderstromen in de Kolkstraat worden opgevangen en afgeleid naar een bufferbekken. Hier kan het overtollig water tijdelijk worden gebufferd en vertraagd worden afgevoerd. De meegevoerde modder kan tevens in het bufferbekken bezinken.

 

Februari 2016  | Optimalisatie van overstromingszones te Bernissem


De capaciteit van de overstromingszone op de Oude Beek wordt vergroot met 17.000 m³. In de naastgelegen overstromingszone wordt het traject van de Melsterbeek omgeleid zodat de waterloop door het bekken zal lopen. Tenslotte worden in beide overstromingszones waterpartijen aangelegd en/of vergroot zodat de site nog interessanter wordt voor de water- en trekvogels.

 

Mei 2016  | Nieuwe maatregelen tegen water- en modderoverlast in

        Landen


In de vallei van de Zeyb in Waasmont is een bufferende damconstructie en erosiepoel aangelegd. Hierdoor wordt het modderwater komende van Racour en Waasmont opgevangen. Deze werken moeten de Kalsbergstraat in de toekomst vrijwaren van mogelijke water- en modderoverlast.


 

Juni 2016  | Investeren in waterbeheersing verdient zich terug.


Als we overstroming en droogte de baas willen kunnen, moeten we slimmer met ons water omspringen, zeggen experts.