Mei 2016  | Nieuwe maatregelen tegen water- en modderoverlast in

        Landen


In de vallei van de Zeyb in Waasmont is een bufferende damconstructie en erosiepoel aangelegd. Hierdoor wordt het modderwater komende van Racour en Waasmont opgevangen. Deze werken moeten de Kalsbergstraat in de toekomst vrijwaren van mogelijke water- en modderoverlast.


 

Juni 2016  | Investeren in waterbeheersing verdient zich terug.


Als we overstroming en droogte de baas willen kunnen, moeten we slimmer met ons water omspringen, zeggen experts.

 

December 2016  | Leren leven in overstroombaar Zepperen.


Wie in de nacht van 2 op 3 juni 2016 de zeeën water gezien heeft in Zepperen (Sint-Truiden) begrijpt dat Zepperen nooit volledig droog zal kunnen  gehouden worden bij zulke buienreeksen. Een structurele aanpak door iedereen is nodig om het risico op overstromen te verkleinen en het wooncomfort te verhogen. 

Januari 2017  | 10 redenen waarom we nog steeds bij elke fikse

                             regenbui met onze voeten in het water staan.


Iedereen zal in zijn eigen omgeving en in zijn eigen handelen rekening moeten houden met dat hemelse water.  Anders omgaan met land en water is een opdracht voor iedereen.

 

Januari 2017  | Bufferbekkens, buffergrachten en grasbufferstroken in

                             de strijd tegen water- en modderoverlast in Neerwinden.


Overeenkomsten gesloten om kleinschalige maatregelen te treffen tegen modderstromen in Neerwinden (Landen) bij de  Spikboomstraat en de omgeving van het kruispunt van de Laarstraat met de Kleinveldstraat en de Kouterstraat.