December 2015  | Aarden dam in de strijd tegen water- en

                             modderoverlast te Widooie (Tongeren)


Water- en modderoverlast in de Weeraardstraat is een regelmatig terugkerend probleem. Een aarden dam met erosiepoel in het hoger gelegen landbouwgebied moet een deel van de modderstromen opvangen.
 

December 2015  | Grasbufferzone en hakselhoutdammen in de strijd

                              tegen water- en modderoverlast in Bekkevoort


Deze erosiebestrijdende maatregelen werden uitgevoerd in het kader van het Erosiebesluit van de Vlaamse Regering en worden gefinancierd door het Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Bekkevoort.

 

November 2015  | Kronkels voor de Mesterbeek


Langs de Melsterbeek in Aalst liggen 2 overstromingsgebieden. In het gebied tussen deze 2 gebieden creëerde de provincie Limburg samen met de Watering van Sint-Truiden en Natuurpunt Sint-Truiden een nieuwe, meer afwisselende loop voor de rechtgetrokken Melsterbeek. “Met dit project herstellen we de biodiversiteit in de vallei. Ook de poel is in zijn natuurlijke staat hersteld”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en van Waterlopen Ludwig Vandenhove.

 

December 2015  | Bufferbekken moet Stijn Streuvelslaan in Hoeselt

                   moddervrij houden


De modderstromen vanuit het landbouwgebied worden afgeleid naar een nieuw bufferbekken zodat de woningen gevrijwaard worden van water- en modderoverlast.

 

Januari 2016  | Nieuwe maatregelen tegen modderoverlast in

    Rutten(Tongeren)


Water- en modderoverlast in Rutten is een regelmatig terugkerend probleem. Om Rutten beter te beschermen tegen water- en modderoverlast, zijn bijkomende erosiebestrijdende maatregelen noodzakelijk.