Maart 2016  | Bufferbekken in de strijd tegen water- en

 modderoverlast te Geetbets.


De water-en modderstromen in de Kolkstraat worden opgevangen en afgeleid naar een bufferbekken. Hier kan het overtollig water tijdelijk worden gebufferd en vertraagd worden afgevoerd. De meegevoerde modder kan tevens in het bufferbekken bezinken.

 

April 2016  | Buffergracht in de strijd tegen modderoverlast te Velm

                        

Om de woningen in de Langstraat en Nijssemstraat te beschermen tegen water- en modderstromen vanuit het hoger gelegen landbouwgebied, werd een bestaande buffergracht in zijn oorspronkelijke staat hersteld en worden de modderstromen naar deze buffergracht geleid.

 

Mei 2016  | Nieuwe maatregelen tegen water- en modderoverlast in

        Landen


In de vallei van de Zeyb in Waasmont is een bufferende damconstructie en erosiepoel aangelegd. Hierdoor wordt het modderwater komende van Racour en Waasmont opgevangen. Deze werken moeten de Kalsbergstraat in de toekomst vrijwaren van mogelijke water- en modderoverlast.


 

Juni 2016  | Investeren in waterbeheersing verdient zich terug.


Als we overstroming en droogte de baas willen kunnen, moeten we slimmer met ons water omspringen, zeggen experts.

 

December 2016  | Leren leven in overstroombaar Zepperen.


Wie in de nacht van 2 op 3 juni 2016 de zeeën water gezien heeft in Zepperen (Sint-Truiden) begrijpt dat Zepperen nooit volledig droog zal kunnen  gehouden worden bij zulke buienreeksen. Een structurele aanpak door iedereen is nodig om het risico op overstromen te verkleinen en het wooncomfort te verhogen.