Juli 2018  | Klimaatplannen: van denken naar doen.

                      Gingelom: Erosiebestrijding en waterbeheersing


Deze publicatie vormt een handleiding voor gemeenten die nog meer willen doen voor het klimaat, met zeer diverse voorbeelden van efficiënte projecten en maatregelen.

.   

December 2017  | Vluchtheuvel en waterbuffer als bescherming tegen

                                  water- en modderoverlast te Gelinden (Sint-Truiden).


Om de problemen met water- en modderoverlast te vermijden worden de water- en modderstromen uit de Ovelingenstraat opgevangen in een nieuw bufferbekken onderaan de Ovelingenstraat. De water- en modderstromen uit de andere richting worden via een herprofilering van het wegdek (vluchtheuvel) afgeleid naar een bestaand bufferbekken op de Steenbornbeek.  

Januari 2018  | Erosiewerken moeten Dorpsstraat in Attenhoven

                             (Landen) moddervrij houden.


Tijdens hevige regenbuien komen water- en modderstromen vanuit het hoger gelegen landbouwgebied naar de Dorpsstraat in Attenhoven gestroomd. Dit zorgt vaak voor water- en modderoverlast. De aanleg van een aarden dam en een erosiepoel moeten deze overlast beperken/vermijden.   

April 2018  | Water- en modderoverlast in de Klein-Tegelrijstraat

                       (Nieuwerkerken) aangepakt.


Tijdens periodes met langdurige neerslag én tijdens felle onweders, komt heel wat water van

de hoger gelegen plantages richting woningen in de Klein Tegelrijstraat gestroomd. Om te vermijden dat deze water- en modderstromen nog overlast veroorzaken werden een aantal erosiewerken uitgevoerd.

.