Meer weten?

Water en land, hand in hand


Deze brochure is zeker niet volledig, maar wil een goed overzicht geven van de aard van de genomen maatregelen tegen water en modderoverlast, in de gemeente Gingelom.


Effect van erosiebestrijdingsmaatregelen systematisch gemeten


Enkele gemeenten in het deelbekken van de Melsterbeek zijn als eerste in Vlaanderen gestart met de realisatie van concrete erosiebestrijdingsmaatregelen.