Meer weten?

Water en land, hand in hand


Deze brochure is zeker niet volledig, maar wil een goed overzicht geven van de aard van de genomen maatregelen tegen water en modderoverlast, in de gemeente Gingelom.


Effect van erosiebestrijdingsmaatregelen systematisch gemeten


Enkele gemeenten in het deelbekken van de Melsterbeek zijn als eerste in Vlaanderen gestart met de realisatie van concrete erosiebestrijdingsmaatregelen.


Beperken van water en modderoverlast door kleine dammen


Deze publicatie betreft een studie naar de efficiëntie van de aarden dam in de Heulen Gracht op het grondgebied van Velm (St-Truiden).