Meer weten?

In deze rubriek vindt u specifieke informatie over verschillende onderwerpen.Excursiebundel werk maken van erosiebestrijding in Truiense regio


In vele Vlaamse gemeenten is er nog maar weinig praktijkervaring rond erosiebestrijdingsmaatregelen. Onze ervaring en kennis willen we graag ter beschikking stellen van andere gemeenten die te kampen hebben met dezelfde problemen. De excursiebundel informeert over de verschillende ingrepen, de

doeltreffendheid ervan en de manier waarop te werk is gegaan.Excursiegids regendruppelwandeling Heulengracht


Water- en modderstromen vanuit de Heulen Gracht zorgden vroeger voor veel ellende in Velm. Door de aanleg van graszones, damconstructies en bufferzones behoort de ellende tot het verleden. De regendruppelwandeling brengt u langs deze ingrepen.


Overstromingsveilig bouwen


Door met een aantal zaken rekening te houden kan je heel wat schade vermijden.


Kunnen gecontroleerde overstromingszones (wetlands) de pesticidenlast in onze waterlopen verminderen ?


De afdeling bodem- en waterbeheer van de KU Leuven zoekt het uit in het overstromingsgebied te Bernissem (Sint-Truiden).Visbestand in deelbekken Melsterbeek.In 2012 werd het visbestand in de Molenbeek, Cicindria en Melsterbeek geïnventariseerd. Tevens werden voorstellen geformuleerd om het visbestand te verbeteren.