Meer weten?

Beperken van water en modderoverlast door kleine dammen


Deze publicatie betreft een studie naar de efficiëntie van de aarden dam in de Heulen Gracht op het grondgebied van Velm (St-Truiden).

Overstromingsveilig bouwen en wonen


Wilt u weten waarmee rekening moet gehouden worden bij bouwprojecten in overstromingsgevoelige gebieden?

Wonen langs en een waterloop, goede afspraken maken goede buren


Alle mensen die langs die beken wonen of werken, zijn onze buren. Met die buren wil de provincie Vlaams-Brabant goede afspraken maken door te informeren over…………… 

Overstromingsproblematiek in het deelbekken van de Melsterbeek


Overstromingen zijn een complex iets, de ene overstroming is de andere niet en elke overstroming is net weer iets anders dan de vorige...............


Stagerapport


Hoe snel infiltreert afstromend regenwater in grasbufferstroken en welke zijn de beïnvloedende factoren?