April 2017  | Water- en modderbufferende wegdrempel in Rosmeer

                       (Bilzen)


Omdat de onderhandelingen met de betrokken landbouwers (nog) niet tot resultaat geleid hebben en de stad Bilzen niet langer wilde wachten om actie te ondernemen, werden de mogelijkheden onderzocht om op het openbaar domein erosiebestrijdingswerken uit te voeren.

 

September 2017  | Maatregelen tegen modderstromen in Vroenhoven

                                  (Riemst)


Vroenhoven bij Riemst kreeg vorig jaar (juni 2016) een stortvloed over zich heen. Dat zorgde voor heel wat modder- en waterellende. Een jaar na de wolkbreuk werden (stuw)dammen aangelegd op verschillende landbouwpercelen. Deze dammen moeten mogelijke modder- en wateroverlast in toekomst verhinderen.

 

Oktober 2017  | Aanleg nieuwe erosiebufferbekkens in Mielen

                             (Gingelom)


De dorpskern van Mielen werd in het verleden herhaaldelijk geteisterd door water- en modderellende als gevolg van zware onweersbuien. De laatste jaren zijn reeds verschillende maatregelen getroffen om aan deze problematiek een oplossing te bieden. Nu werden nog drie erosiebufferbekkens aangelegd langs de Borlostraat en de Borgwormsesteenweg.

 

Oktober 2017  | Mountainbikechronoparcours en wandelroute in

                             overstromingszones Bernissem (Sint-Truiden)


De gecontroleerde overstromingszones in Bernissem zijn aangelegd om tijdelijk grote hoeveelheden water te stockeren bij zware neerslag. Hierdoor worden de stroomafwaarts gelegen woongebieden beschermd tegen overstromingen bij noodweer. De overstromingszones zijn nu mountainbike- en wandelvriendelijk ingericht.

 

November 2017  | Wetland van de Watering van Sint-Truiden doet dienst

                                  natuurlijk zuiveringsstation.


In de brochure “Kostbaar water, waarom investeren in gezonde watersystemen loont”, worden de vele voordelen van gezonde watersystemen in de verf gezet. Voorbeeldprojecten uit allerlei hoeken tonen hoe vandaag al gewerkt wordt aan een duurzaam waterbeheer. Het wetland van de Watering van Sint-Truiden te Bernissem is één van deze voorbeeldprojecten.